Konferans pou laprès Platfòm Sendikal Izin Tekstil – Batay Ouvriye

Entevansyob konferans de pres PLASIT

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Platfòm Sendika Izin Tekstil – Apèl Premye Me

Trak envitasyon Premye me 001

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Entèvansyon nan kad Premye Me 2015 la

ENTÈ-SENDIKAL PREMYE ME – BATAY OUVRIYE

(ESPM-BO)

       Jan nou  tout  konnen déjà,  Premye  Me, se jou Komemorasyon batay klas ouvriyè a kont patwon ansanm ak leta reyaksyonè yo a pou jounen travay 8 èdtan.  Nan peyi  Dayiti, nou wè se leta ansanm ak boujwa ki toujou  pran devan nan komemorasyon dat sa a ki se dat pa ouvriye/ouvriyèz. Jounen jodia n ap di byen fò: se vole yo vole dat batay nou, dekwa pou yo twonpe nou tout.  Premye Me, se moman pou tout ouvriye/ouvriyèz ansanm ak lòt travayè pran lari a pou rele byen fò pou fè klas dominan yo, leta tande vwa yo sou tout revandikasyon yo, fè bilan lit ki te mennen nan ane a epi pran plis angajman pou vanse pi lwen ladan yo.

Nan ka pa nou, se batay pou yon salè desan, respè dwa sendikal, jwenn de avantaj sosyal pou amelyore kondisyon lavi nou nan koze transpò, manje, lojman ak lekòl pou pitit nou ak pou pwòp tèt pa nou pandan n ap goumen pou gen bon jan politik sosyal ki pèmèt plis moun jwenn travay,konbat chomaj ak lamizè, yon sistèm pwoteksyon sosyal ki kouvri tout travayè/yèz san pas pouki ansanm ak gwo refòm ki pou fèt nan Kòd travay ak Kòd riral ki la depi ane 60 sou gouvènman bout di Divalye yo pou pèmèt ouvriye ak ouvriyèz, travayè/yèz  lavil kou andeyò yo kòmanse rale yon souf .

Jodi a ti peyizan ozabwa, leta ap pran bon tè yo konn pwodyi manje pou mete beton pou swadizan devlòpman ekonomik nan mete zòn franch ak pwojè touristik sou yo nan kad yon politik vann peyi a bay envestisè etranje. Se konsa yo déjà deklare ti peyizan lagè pou vòlè tè yo nan zile Ilavach, Lagonav ak Latòti, Omòl sen Nikola, pandan y ap degèpi travayè/yèz pòv ak chomè nan vil tankou Bodmè Okap ak anba lavil Pòtoprens  pou site sa yo selman. Sa se san bliye tantativ k ap fèt pou fè dappiyanp sou min lò ak kwiv ki anba tè nan zòn Nò peyi nou. Travayè nan sektè enfòmèl yo(ti machann, ti atizan,malere/malerèz k ap bouske lavi…) yo vle mete yo deyò nan espas komèsyal lavil yo ap pase yon tray nan jan fòs represiv meri yo ap maspinen yo, vòle komès yo epi lage yo 2 bra balanse. Tou sa, kòm yon lòt pa anplis pou kanpe yon plan esplwatasyon ak dominasyon kapitalis sou tout mas pèp la.

Se poutèt sa, Premye Me 2015 la paka yon jou selebrasyon pou mistifye mas travayè yo ak defile mannken nan yon gwo fèt manje sou Channmas pandan se yon plan pou detwi agrikilti peyi a k ap aplike pou vant nou vin pi depann de pwodyi ka p sòti lòt kote. Premye Me, se youn nan jou batay travayè sou latè komemore pou ranfòse konviksyon yo pou fè fas a sa k ap vini yo. Pou nou menm ouvriye/yèz, travayè/yèz, Premye Me nou an, se jou pou nou kanpe anfas plan ekonomik ak sosyal k ap mare peyi a pi plis nan mizè ak malsite. Se jou pou nou kanpe anfas politisyen sousou oswa abolotcho k ap konplote oswa soumèt yo a plan reyaksyonè antipèp nan kontèks yon okipasyon etranjè kòm espresyon dominasyon enperyalis peyi a ap sibi depi pase 100 tan. Se jou pou nou di politisyen kandida yo, nou p ap jwe ak revandikasyon nou yo, nou p ap asepte vye sinema yo te fè nan 49yèm lejislati a ankò. PREMYE ME, se jou nou ranmase revandikasyon nou yo, inifye lit nou yo nan yon vizyon liberasyon ak emansipasyon pou lavi nou ak lòt jenerasyon k ap vini yo chanje tout bon.

VIV YON PREMYE ME LIT AK RESISTANS ANFAS PLAN LANMÒ KLAS DOMINAN YO AK ENPERYALIS YO!       

VIV  LIT TOUT  OUVRIYE/OUVRIYÈZ, TRAVAYÈ/TRAVAYÈZ KONBATIF YO POU YON VRE CHANJMAN NAN LAVI YO, NAN PEYI A !

ANN ÒGANIZE N, ANN MOBILIZE N, ANN INIFYE LIT NOU YO POU SA !

                                                                                            Premye Me 2015

Posted in Uncategorized | Leave a comment

LA ‘DOUCEUR’ GRAND MARNIER: DES ACQUIS GAGNÉS DE HAUTE LUTTE !

Le quotidien « Le Nouvelliste » a offert à ses lecteurs, le mercredi 8 avril passé, une véritable perle de désinformation, un modèle exemplaire de flagornerie époustouflant, un soufflet hardi au lecteur honnête. Deux articles, coup sur coup – allez, hop ! – dans un seul numéro, le premier, en grande manchette, du rédacteur Frantz Duval : « Un Zeste de Limonade dans chaque Grand Marnier » (http://tinyurl.com/o8xohv6) avec trois grandes photos, en première page ! Le second y est aussi, un peu plus bas, du collaborateur Patrick Saint-Pré au titre commercialiste, propagandiste et franchement pestilentiel : « Grand Marnier et Haïti: Une relation d’amour qui perdure » (http://tinyurl.com/op6gork).

Amour ? Amour ? Hallucinant! La moindre éthique journalistique exigerait la recherche du plus petit peu de complément d’information au-delà de la charmante tournée grisante du management. A défaut de pouvoir (ou vouloir) s’entretenir avec le syndicat de l’entreprise à l’écart du patron Zéphyr (les sanctions de représailles faisant légion dans ces fiefs), même une brève consultation sur l’internet, un petit ‘Google’, révèlerait l’histoire courageuse des luttes inébranlables de ces ouvrières et ouvriers agricoles qui, un jour, ce sont levés pour dire : « C’est assez ! ». L’histoire du Syndicat des Ouvriers de Marnier-Lapostolle figure aux annales des luttes syndicales haïtiennes les plus exaltantes.
Continue reading

Posted in Français, History/Analysis | Leave a comment

PLASIT (Platfòm Sendikal Izin Tekstil/BO)

IMG_2240[2]Jou ki te 7 avril 2015 pase a, Sendika Batay Ouvriye nan Pòtoprens (SOTA), nan Wanament (SOKOWA ) ak nan Karakòl (SOVASHG), yo tout afilye nan Entèsendikal Premye Me – Batay Ouvriye (ESPM-BO), nan lokal POHDH la, lanse devan laprès PLATFÒM SENDIKA IZIN TEKSTIL (PLASIT-BO).

Sa fè plizyè mwa rapwochman ant diferan sendika yo ap fèt, dekwa pou yo ka ini fòs yo nan kad batay y ap mennen kont ekzaksyon patwon yo ansanm ak leta reyaksyonè yo a. Jounen jodi a, Platfòm sa a se yon premye pa nan objektif kreye yon FEDERASYON sendika izin tekstil yo.

Tèks prezantasyon yo nan anèks la.

BATAY LA FENK KÒMANSE!

****
Konferans pou laprès

N ap salye tout manb laprès pale ekri ak televize ki vin kouvri premye konferans pou laprès PLASIT ki se Platfòm Sendikal Izin Tekstil. PLASIT fòme ak sendika tekstil ki sòti nan matris mouvman Batay Ouvriye. Nou menm, nou konstate 7 mwa apre Konsèy Siperyè Salè te pibliye rekòmandasyon li yo nan mwa novanm 2014 pase a, gouvènman an pako di anyen. Rekòmandasyon KSS sou salè a ap domi nan tiwa toujou. Nou menm nan Platfòm Sendikal Izin Tekstil, nou wè fòk tout ouvriye/yèz nan sektè tekstil la relanse mobilizasyon sou kesyon salè a. Sa se kit nan Pòtoprens, kit nan Wanament ak nan Karakòl pou di gouvènman Mateli/Paul la fikse yon salè minimòm ki aseptab pou ouvriye/yèz yo, yon fason pou evite plis pwoblèm nan sektè tekstil la nan peyi a.
Continue reading

Posted in Garment, Kreyòl, Minimum Wage | Leave a comment

¡SIN CAÑEROS NO HAY AZÚCAR!

CaneCutterLogoLe mois d’avril sera de grande importance pour les coupeurs de canne d’origine haïtienne en République Dominicaine, le décret criminel des classes dominantes du pays voisin devenant effectif en juin, signifiant ainsi l’expulsion très prochaine de près de 250 mille travailleurs haïtiens des terres voisines.

Qu’y a-t-il de prêt pour les accueillir en bonne et dûe forme? La nonchalance des dirigeants inquiète.

Les coupeurs de canne, de leur côté, ne se laissent pas intimider. Le programme de leur diverses mobilisations pour ce mois en cours est en annexe. Tout en leur renouvelant notre appui indéfectible, nous réitérons notre appel à une solidarité internationale qui leur serait communiquée à leur adresse:
trabajadoresbateyes@hotmail.com

BATAY LA FENK KÒMANSE!

——————————–

El mes de abril será de gran importancia para los cortadores de caña de orígen haitiano en la República Dominicana, el criminal decreto de la corte suprema se tornará efectivo en junio, significando la expulsión de más de 250 mil trabajadores haitianos de las tierras vecinas.

Qué hay acá de preparado para recibirles adecuadamente? L silenciosa ausencia del gobierno inquieta.

Los cortadores de caña, de su parte, no se dejan intimidar. En anexo está su programa de movilización para este mes en curso.

Renovándoles nuestro apoyo militante, reiteramos nuestro llamado para una solidaridad internacional, a comunicarles a su dirección electrónica:
trabajadoresbateyes@hotmail.com

LA LUCHA ACABA DE EMPEZAR!

Continue reading

Posted in Español, Français | Tagged , , | Leave a comment

Marche et activités de l’ Unión de Trabajadores Cañeros de la RD [English translation below: March and Activities of the Sugar Cane Cutters Union in the Dominican Republic]

IMG-20150318-WA0006

Ci-joint un compte rendu accompagné de quelques photos des activités de l’Unión de Trabajadores Cañeros de la República Dominicana (Syndicat des Travailleurs Coupeurs de Canne en République Dominicaine) le sit-in qu’ils soutiennent devant le palais national depuis le 25 février passé ainsi que la marche qui, comme prévue, a été réalisée le mercredi 18 mars de cette semaine.

Il faut dire que cette dernière, sous pretexte de gêner la circulation, a été d’abord à nouveau interdite, comme on peut le voir à la lettre annexée du ministre de l’intérieur et de la police, M. José Ramón Fadul Fadul. Mais quelle marche ne gêne pas la circulation? C’est qu’en ce cas bien précis, les relations tumultueuses entre les deux pays à l’encontre des travailleurs, pose une toile de fond complexe et controversée. Pendant qu’en même temps, la démocratie bourgeoise, comme partout dans le monde, montre son vrai visage de dictature permanente à l’encontre des peuples, des travailleurs et de la classe ouvrière en particulier, que sont les coupeurs de canne en République Dominicaine… La manifestation avait donc peu de chance d’aboutir.
Continue reading

Posted in Español, Français | Tagged | Leave a comment