Tèks konferans pou laprès

Anfas kanpay denigreman trèt yo rele Fiyole a enstale nan laprès, yon delegasyon Sendika Ouvriye Codevi nan Wanament (SOKOWA-BO) ansanm ak diferan Delege nan pami 81 ouvriye direksyon Codevi a revoke abitrèman, bay yon konferans pou laprès pou presize kesyon an epi denonse atitid diferan aktè boujwa oswa osèvis boujwa yo.
 
Vreman vre, jan n ap kapab wè nan 2 entèvansyon yo, premye sanginè yo, se manm direksyon Codevi a ki soti pou bese salè ouvriye yo! Yo te deja peye yo mal, yon salè pwatrinè ki te ajiste apati 225 mizè gouvènman Mateli a apati CSS la, ki di konsèy peze souse a, te frape nan figi travayè yo. Men kounye a direksyon Codevi a soti pou bese salè ouvriye yo! Lè yo pwoteste atò, yo revoke san preavi, san diskisyon 81 nan pami pi konbatif yo. Esplikasyon yo nan anèks la.
 
Dezyèm aktè a, sila a osèvis boujwa, ki di Fiyole St Cyr, tèks BO a demonte sousou sa a klèman.
 
Men, twazyèm lan, tankou toujou, se ministè afè sosyal ak travay. Vreman vre, ankò yon fwa “enstitisyon” boujwa sa a demontre kouman li aktif nan defann kapitalis yo.
 
Fò n fè konnen, nan mwa ki sot pase yo, SOKOWA-BO renouvle konsèy ekzekitif li. Diferan katèl te prezante tèt yo, ak pwogram yo, ki diskite nan asanble devan tout ouvriye, ki mete an kesyon, ki rektifye…
Tou dabò, n a fè diferans ak demokrasi boujwa a ki, li menm, pi souvan asepte kandida ki pa gen pyès pwogram, oswa tou ki pa janm di yon mo, oswa ankò ki kontante yo gouye…!
N a fè diferans ak demokrasi klas ouvriyè a ap konstwi.
Answit, nan jou eleksyon an, piplis pase 2,500 ouvriye vote. 2,500!
Ministè afè sosyal te envite pou wè reyalite SOKOWA-BO reprezante. Se te nan zòn franch la menm eleksyon a te fèt, kidonk direksyon Codevi a wè tout bagay tou. Poutan, direktè travay ministè afès sosyal la, se… ak sendika Fiyole a li mache!! Sendika la Cath la, sila Fiyole a, pèsonn pa konn ki moun ki ladann, pèsonn pa konn si l gen moun, si l gen komite, si l gen asanble, si menm li
gen reyalite konkrè. Poutan se avè l enstitisyon gouvènman Mateli a mache! Nou ta di se yon pyès komik k ap dewoule devan nou, sòf ke se lavi ouvriye yo ki an je, se kondisyon travay yon pakèt ak yon pakèt Ayisyen ki poze, yon mas travayè ki, nan plan enpeyalis Clinton sousou ayisyen yo ap ekzekite a, yon mas travayè ki kapab vin yon gwo majorite!Se avni klas ouvriyè ayisyen an ki an je, se avni travayè ayisyen yo ki poze, se avni pèp ayisyen an k ap parèt devan nou.
Natirèlman, tankou tout sa gouvènman popetwèl sa a ap ekzekite jounen jodi a nan non pwojè enpeyalis lan, se an gwo ponyèt y ap reyalize l: anbasad enpeyalis yo ap soutni yo, dirije yo, Minista se bakòp represif yo, pandan piti piti PNH la ap tanmen wòl ‘Gad Dayiti’ li.
 
Men malgre tou, ouvriye yo kanpe djanm, desizyon mobilizasyon yo fin pran: YO PAP ASEPTE BOUJWA, GOUVÈNMAN SOUSOU AK TRÈT VIN PILE DWA YO!
 
AN NOU TOUT TIRE EKZANP DEVAN MOBILIZASYON SA A!
ANN TOUT!
ANN  TOUT FÈ YON SÈL MOUVMAN REZISTANS POPILÈ, SÈL FASON N AP KA FÈ FAS DEVAN PLAN ENPEYALIS GOUVÈNMAN SA A AP EKZEKITE!
VIV LITE PÈP AYISYEN AK TRAVAYÈ YO KÒM POTO MITAN!

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s