KONFERANS POU LAPRÈS SOKOWA AK ESPM-BO SOU DOSYE CODEVI A

Pandan ke n ap lite ansanm ak ouvriye/ouvriyèz kit nan Wanament, Karakòl ak Codevi pou fè patwon yo respekte salè pwodiksyon 300 goud pou piti nan 8 èdtan, epi pou yo respekte dwa yo pou yo fè epi patisipe nan sendika ak denonse revokasyon abitrè  81 ouvriye nan Codevi, nou aprann Fignole St Cyr ap mache nan dives radyo pou di ke nou vann ouvriye nan siyen pwotokòl dakò pou gen 3 wotasyon travay nan Codevi epi se nou menm ki fè revoke gwoup 81 ouvriye yo.

Nou di se mansonj ak konplotay Fiyole ap fè sou do nou pou li fè sifas apre ke ouvriye nan izin soutretans yo te denonse li kòm gwo defansè patwon nan defann salè minimòm 225 goud la gen kèk mwa de sa. Fiyole konprann ouvriye yo, tout travayè konsekan bliye jan li t ap defann pozisyon patwon yo avèk anpil zèl. Tout moun konnen se yon chèchè li ye. L ap pale, pou li kolekte pi devan oswa li asepte sèvi kòm pyon pou de sektè nan boujwazi a kont yon lòt. Nou menm nou konprann jwèt k ap jwe a. Blòf sa a pa ka pase !

Sa fè plis pase 2 mwa MAST gen pou pran yon desizyon sou dosye modifikasyon orè travay Codevi depoze devan l. Anyen pa fèt epi nou tande Fiyole ap denonse pwotokòl « chanpwèl » epi mande MAST pou li pa bay otorizasyon li pandan l ap site divès pwen ke SOKOWA te pote nan lèt li te voye kòmkwa se li ki vin ap poze yo. Tout sa se manèv moun k ap pran woulib sou lòt moun oswa k ap kopye sou sa moun di pou fè chay pa yo. Sa demontre tou gen yon men kache deyè tapaj msye ap fè nan radyo yo. Fiyole ap sèvi swa yon sektè nan patwon soutretans yo swa yon sektè nan leta a yon lòt fwa ankò pou li twonpe ouvriye/ouvriyèz yo, bwouye kat la, simen latwoublay. Konsa, pou MAST pa janm pran pozisyon sou pretèks gen konfli ant sendika sou kesyon an.

Sa se sitou, lè se responsablite leta pou li 1) garanti yon klima sekirite pou sitwayen mennen aktivite yo kòmsadwa kit li jou kit li lannwit ; 2) mete kouran tout kote nan vil la ; 3) fè patwon yo respekte kondisyon travay lalwa mande yo, fè enspeksyon pou detekte tout vyolasyon epi ekzije patwon yo korije yo. Pou nou menm, se mannigèt k ap fèt , se pa entere ouvriye y ap defann vre.  Se voye yo voye Fiyole atake yon lòt òganizasyon ki kanpe dyanm nan mitan ouvriye ak ouvriyèz yo.

 Fiyole, jodi a ap mache di ke se nou ki fè revoke 81 ouvriye nan Codevi. Dosye ouvriye sa yo ap diskite depi plizyè mwa. Chak fwa Codevi fè tantativ pou antrave yo epi revoke yo sou de fo pretèks, se SOKOWA ak Entesendikal Premye me Batay Ouvriye ki te toujou la pou oryante yo, defann yo kont tout kalite vye taktik abitrè, gwo ponyèt Codevi te fè kont yo. e sa pou jis jounen jodi a.

Kidonk, Fiyole St CYR ap manti nan entèvansyon l ap fè kont manb nou epi kont òganizasyon nou. Se yon travay yo voye l fè pou eseye sal nou pou li gen vizibilite. Li konprann nou bliye pozisyon li t ap defann kont entere ouvriye ak ouvriyèz izin soutretans yo nan koze 225 goud la. Dayè, ouvriye yo di l déjà, yo pa rekonet li kòm reprezantan yo nan Konsèy Siperyè Salè a. Li mèt chèche yon kote pou li mete kò li. Pèsonn p ap pran nan mannigèt li yo. Twou manti pa fon. Li menm se yon trèt li ye nan kòz travayè peyi Dayiti. Li pa gen anyen li ka di pou yo kwè l. Listwa gen pou jije l san fot !

ABA MAGOUYÈ K AP CHECHE SIMEN POUD NAN JE MOUN ! OUVRIYE YO AP DEKOUVRI W KAN MENM ! SISPANN BAY MANTI, SISPANN FÈ KONPLO SOU DO ÒGANIZASYON KI KANPE BÒ KOTE OUVRIYE AK OUVRIYÈZ YO !

                                                                        ENTE SENDIKAL PREMYE ME BATAY OUVRIYE

                                                                                                                 Pòtoprens, jou ki 22 out 2014

  Kontak : Urbain Garcon/3102 5428

                                                                                                                      Yannick ETIENNE/3652 5646

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s