ENTÈVANSYON GWOUP 81 OUVRIYE REVOKE ABITRÈMAN NAN CODEVI — KONFERANS POU LAPRES

              ENTÈVANSYON GWOUP 81 OUVRIYE REVOKE ABITRÈMAN NAN  CODEVI  — KONFERANS POU LAPRES

 Mwen se youn nan reprezantan gwoup 81 viktim nan codevi Wanament gwoup 81 viktim nan Codevi, Wanament, mwen salye laprès ki la avèk nou nan konferans sa a.

Jodia se yon tristès pou nou soti Wanament, pou nou twouve nou isit Pòtoprens pou nou fè popilasyon an konnen kòman n ap soufri anba kapitalis yo nan Codevi. Kote nou te gen yon salè 2250 goud, nou te konn touche de lendi a samdi,nou antre a 6zè 30 nan maten, men nou pa gen lè pou nou lage. Nou konn ap lage a 9è ou 10è di swa jis pou nou akonpli ak pwodiksyon yo mande a. Nou gen plis ke 2 zan depi nap touche salè sa. Apre arete prezidansyèl la ki pase salè a 225 goud pou yon jounen de 8èdtan travay. Diresyon fabrik la rele nou li di nou li pap ka peye nou 2250 goud la ankò,se 1803 goud l ap ka peye nou, men fòk nou fè meta a de lendi a vendredi epi fòk nou fè menm kantite meta nou te konn fè de lendi a samdi a malgre nou te konn travay jis 10è di swa.

 Sendika a goumen pandan 3 mwa pou Codevi te respekte dwa ouvriye yo. Nad marinad ! Yo DEREFIZE  tounen sou desizyon yo. Nou vin rele afè sosyal pou li ede nou jwenn yon antant ak Codevi.  Nan yon premye tan, te gen reprezantan minis lan ki se Moise Jules ki te di nou menm ouvriye nou pa dwe fè grèv ni konpayi a pa dwe revoke pandan ke Ministè a ta gen pou vini ak de rekomandasyon apre etid dosye a nan Pòtoprens. Nou retounen travay nòmalman. Men 2 semennn apre, nan vandredi premye out 2014, Codevi swadizan ap rele nou nan Biwo epi se rele li rele jij de pè, bay tout sekirite yo gwo zam fann fwa pou yo mete nou deyò epi yo fèmen pòt sou nou, yo pa kite nou antre travay ankò. Kidonk, Codevi kase yon pwosesis konsilyasyon ki t ap fèt la, pou li revoke nou ak gwo ponyèt.

Nou pran chemen la près jodi a nan Potoprens pou nou fè konnen sa ki pase ki  fè 81 nan nou nan lari a. Douvan kalite revokasyon abitrè, gwo ponyèt sa a, ak Ministè afè sosyal ki pa pran responsablite yo kòmsadwa, nou mande jistis ak reparasyon. Nou mande pou yo peye nou tout prestasyon legal nou ak tout aryere lajan lè siplemantè ak repo dimanch nou pa t touche yo epi nou pral nan tribinal pou yo dedomaje nou pou revokasyon ilegal ak abitrè. N ap kontinye mobilize pou sa. Kounyè a, Ministè afè sosyal, Jwèt pou wou !

Mèsi.

                                                          Pòtoprens, jou ki 22 out 2014

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s