LETTRE OUVERTE À MADAME DILMA ROUSEFF PRESIDENTE DU BRÉSIL / LÈT TOU LOUVRI POU MADANM DILMA ROUSEFF, PREZIDAN BREZIL

Nou remèt “Lèt tou louvè…” sila a maten 11 jen an nan anbasad Brezil. Tèks konplè an kreyòl la pi ba a.
 


Port-au-Prince, ce mercredi 11 juin 2014

 LETTRE OUVERTE À MADAME DILMA ROUSEFF PRESIDENTE DU BRÉSIL

Par l’intermédiaire de M. José Luis Machado E. Costa Ambassadeur du Brésil en Haïti

 

Madame la présidente,

À l’occasion de la Coupe du Monde 2014 qui se déroulera au Brésil, nous appuyons sans réserve et donnons notre pleine et entière solidarité aux mobilisations du peuple brésilien qui réclame santé, éducation, logement, de meilleurs salaires, des transports gratuits, parmi d’autres revendications… au lieu des milliards qui ont été dépensés en stades et logistique. Nous connaissons l’amour du peuple brésilien pour le foot-ball. S’il en est arrivé là, c’est qu’il a vraiment marre. Marre de sa vie exécrable, de l’exploitation qu’il souffre de la part des grands capitalistes, nationaux comme internationaux, et de la domination qu’il subit par l’intermédiaire de votre gouvernement.

Les milliards dépensés iront comme toujours au bénéfice du grand capital. Mêmes les billets d’entrée atteignent des coûts exorbitants pour un citoyen moyen. La présence d’un gouvernement sorti des rangs d’un parti de travailleurs n’arrange rien à la situation, sauf apporter la mystification que l’on connaît, comme le font, en ces temps-ci, tous les gouvernements populistes de l’Amérique Latine.

En ce sens, votre gouvernement ferait mieux de répondre aux revendications populaires, au lieu de réprimer aveuglément dans le but uniquement de garantir la suprématie capitaliste.

Dans ce même ordre d’idées, nous rappelons au gouvernement que vous dirigez que la MINUSTAH n’a rien apporté non plus au peuple haïtien. Au contraire : en plus de coûter très cher, cette mission n’a fait que répandre maladies, viols, exactions de tous genres et répression généralisée, toujours pour la protection des grands capitalistes, des grands propriétaires terriens et autres « grands mangeurs » du gouvernement.

Pire : aujourd’hui, le plan global de « développement » (en d’autres termes : d’exploitation et de domination des travailleurs) est appliqué par un gouvernement neo-duvaliériste déclaré. Avec le fonctionnement ouvertement totalitaire, propre à sa nature. Si, dans un premier temps, la présence de la « seleção » avait pu tromper le peuple, aujourd’hui, après dix ans d’exaction et de répression : il est temps que cette sinistre mission s’en aille !

Par ailleurs, nous savons très bien que les dirigeants en place ne porteront jamais cette revendication souveraine. Ils l’avouent eux-mêmes : la MINUSTAH est leur principal appui dans l’implantation du plan sanguinaire d’exploitation sans limite et de domination totalitaire qu’ils ont à exécuter. Il faut donc être clairs : c’est ce gouvernement qu’aujourd’hui vous appuyez !

Ainsi, nous dénonçons publiquement la domination sans honte avec laquelle un gouvernement issu d’un parti de travailleurs essaie d’écraser et humilier le peuple haïtien, comme il tente de le faire également contre le peuple brésilien.

Pour Batay Ouvriye

Didier Dominique


Pòtoprens, mèkredi 11 jen 2014

 

LÈT TOU LOUVÈ POU MADANM DILMA ROUSSEFF, PREZIDAN BREZIL

Pa lentèmedyè Mesye Jose Luis Machado E. Costa, Anbasadè Brezil an Ayiti

 

Prezidan Rousseff,

 

Nan kad okazyon koup mondyal foutbòl 2014 k ap fèt nan Brezil, n ap fè w konnen nou apiye san rezèv epi nou solidè ak mobilizasyon pèp Brezilyen an ap fè pou reklame sante, edikasyon, meyè salè, lojman, transpò gratis elatriye… an giz milya ki depanse pou stad ak lojistik koup foutbòl la. Nou konnen trè byen pèp Brezil renmen foutbòl anpil. Si yo ka mobilize chak fwa nan okazyon sa yo, se poutèt yo about vre. Sitiyasyon y ap viv la fè yo mal anpil, yo menm k ap soufri anba espwatasyon san limit enpeyalis yo, boujwazi lokal ak dominasyon gouvènman w la ap enpoze yo.

Vreman vre, milya k ap depanse nan koup foutbòl sa a, se nan benefis gran nèg l ap ye ankò, tankou toujou. Ata pou yon moun rantre nan stad la, fò w gen yon sèten lajan.  Prezans yon gouvènman ki sanse soti nan mitan yon pati travayè (PT) pa rive chanje anyen nan sa, sòf pote mistifikasyon gouvènman popilis Amerik Latin yo ap pote devan soufrans pèp yo.

Se nan sans sa a n ap di gouvènman w ap dirije a, pito li ta chache yon mannyè pou reponn devan revandikasyon pèp Brezil la pote devan l an giz fè represyon sou li epi bay gran boujwa ansanm ak transnasyonal enpeyalis yo bakòp.

Nan menm sans sa a tou, n ap raple dirijan peyi w la : Minista nou sanse ap dirije a pa pote anyen pou pèp ayisyen. Okontrè, anplis misyon sa a koute yon pakèt lajan, se maladi, vyòl, represyon… toujou nan benefis gran boujwa, grandon ansanm ak granmanjè osèvis yo.

Pi rèd, jounen jodi a, plan global “devlopman” espwatasyon-dominasyon sa a, se yon gouvènman neo-divalyeris fran k ap aplike l, ak tout fonksyonman totalitè ki se mak fabrik li, tou louvè. Kidonk si, nan yon premye tan, seleksyon foutbòl Brezil la te ka rive mistifye moun, kounye a, apre dis lane ekzaksyon, dominasyon ak represyon, li lè pou Minista ale!

Nou konnen trè byen dirijan an plas yo pap janm pote revandikasyon sa a vre. Pwòp yo menm yo di l: Minista se prensipal bakòp dominasyon fachis yo a ! Se li, se sa, gouvènman w la ap apiye jounen jodi a.

Se sa k fè nou ekri w lèt tou louvè sa a pou denonse piblikman dominasyon sanwont gouvènman yon pati travayè ap fè sou pèp ayisyen, tankou l ap fè l sou pèp brezilyen.

Pou Batay Ouvriye,

 

 

Didier Dominique

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s