NÒT POU LAPRÈS: SOU ARETE SALÈ MINIMÒM LAN

Pòtoprens, avril 2014

Sa pa t twò etone n lè nou aprann gouvènman Mateli-Lamòt la sòti yon Arete sou salè minimòm lan ki koresponn ekzakteman ak pwopozisyon eskandal konsèy siperyè peze souse a te remèt: malgre mistifikasyon “pèp” y ap klewonnen an, nou te toujou konnen trè klèman gouvènman sa a se osèvis boujwa tou sèl li ye. Pou sa ki te gen dout toujou, Arete sa a vin pwouve nou sa ankò pi rèd.

 Pou kòmanse, gouvènman an pran kont reta li pou soti Arete a, bagay ki fè se toujou 200 goud sanginè yo te ensiste peye nan faktori yo pandan plis pase 4 mwa atant sa a. Anplis, jan divès avoka, palmantè, ekonomis… te fè remake l, desizyon sa a baze sou yon entepretasyon ki pa nan enterè ouvriye yo: li ajiste “alabès” lwa 2009 la ki te planifye pou salè a ta 300 goud depi oktòb 2012.  Arete a pa rete sou pwosedi pou fikse tarif yo pou ouvriye ak ouvriyèz yo reyalize 300 goud la. Presizyon ki te nesesè, lè n konsidere abi ki konn fèt. Konsa yo lage desizyon an nan men patwon  yo sèlman. Baryè louvri pou rann tarif yo enposib, yon mannyè pou prije jouk nan zo epi konsa desounen tout klas ouvriyè a nèt. Se siy ki montre kòm se yon apwòch pou lespwatasyon layite kò l san limit. Tou sa nan aplike plan enpeyalis “open for business” la, (ki di: zòn franch, agwo-endistri, tourism… sou tè ak nan san travayè ayisyen) yo deja ap mete sou pye san gade dèyè, lavil kou nan zòn riral.

 

Anplis de sa,  arete gouvènman an pa kenbe kont (menm nan yon minimòm!) lavi travayè yo, ki di repwodiksyon yo, ki di valè lajan yon travayè ta dwe ap touche pou mennen yon vi minimòm, pou li menm ak fanmi l. Se sèlman kesyon ‘konpetitivite’ anndan sistèm kapitalis la, li pran an konsiderasyon. Ki vle di: kapasite yo pou ogmante lespwatasyon an piplis pase boujwa lòt peyi yo pou swadizan atire envestisè ann Ayiti. Ogmante esplwatasyon an,  se li ki avantaj konparatif  ak lòt peyi ki rantre nan menm oryantasyon kapitalis neyoliberal k ap devlope nan rapo peyi enperyalis ak peyi domine yo. Genyen menm ki montre ke salè minimòm 225 goud la ap plase salè mwayen ouvriye ayisyen a yon nivo ki plis pase 175% PIB peyi a. Kidonk ouvriye ayisyen ki pral touche 225 goud la, se de privilejye yo ye!  Sa montre nou ak ki kalite sinism reprezantan boujwa yo gade travayè yo. Sa pa di yo anyen lè gen de rechèch ki fèt ki montre minimòm pou yon travayè a ka viv ak fanmi l, jounen jodi a se 1,100 goud pou piti! Ki fè, 500 goud ouvriye-ouvriyèz yo te mande a, yon sèten mannyè, te kenbe kont konpetitivite  y ap pale tout tan an. Poutan yo pa t tande yo, yo pa pran lavi yo POU ANYEN!

Piblikasyon arete sa a montre MEPRI total gouvènman an pou deklarasyon, konferans ak nòt pou laprès tout sendika, tout pwogresis nan yon sèl vwa, yon sèl kè, TE DEREFIZE 225 GOUD PWATRINÈ sanginè yo te vle ap foure nan gagann yo. MEPRI total pou MOBILIZASYON ouvriye-ouvriyèz yo te fè pou yo te eksprime dezakò yo ak rekomandasyon Konsèy la nan mwa desanm 2013 la. MEPRI pi total ankò pou kouraj ouvriye-ouvriyèz yo ki, apati zak libète sa a, jwenn revokasyon nan men patwon yo.

Ki pi rèd, MEPRI total sa a mache ak manti sou mezi akonpayman gouvènman an te di l ap aplike depi desanm 2013! Jounen jodi a, se, ankò yon fwa, san dat, san garanti y ap vini ak yo kòm palyatif paske yo rekonèt ke se yon salè mizè yo bay ouvriye yo. Ki fè, jan nou deja konprann: y ap chèche LOLO nou yon lòt fwa ankò.

Kidonk Arete gouvènman Mateli-Lamòt la se chache l ap chache kraze tout kapasite pou klas ouvriyè an aktivite a ta repwodyi tèt li. Se sa k fè yo konte sou chomaj la sou yon bò ak, sou yon lòt bò, sou lamizè pwòp yo menm jeneralize a, pou ede yo mete plan makab yo a an aksyon. Tout vwayaj Tayiwann, tout pwopagann “open for business”, se vann gouvènman boujwa sa a ap vann mendèv a pi bon mache pwòp yo menm istorikman fin detyi.  Fas a sa, pa gen lòt wout, se REZISTE POU PLAN KAPITALIS NEYOLIBERAL SA A PA PASE MENMSI YO VLE FÈ NOU PRAN L KOM YON PASAJ OBLIJE POU PEYI NOU AN SÒTI ANBA MIZÈ, RANTRE NAN MODENITE AK DEVLOPMAN. Aloske yo byen konnen se yon gwo manti y ap bay pèp la. Arete a montre nou sa! NOU PA AKSEPTE L! REZISTE! REZISTE!REZISTE!

Se sa k fè n ap envite tout kamarad ouvriye-ouvriyèz, tout òganizasyon popilè ki santi Plan lanmò sa a se nou tout li pral tere, tout pwogresis konsekan ki kanpe sou enterè mas pèp la tout bon, vin jwenn SENDIKA OUVRIYE AK TRAVAYÈ jedi Premye Me 2014 k ap vini a, nan yon mach k ap soti devan pak endistriyèl SONAPI, pase kafou ayewopò, monte Nazon, desann Bwavèna, pase devanMinistè Afè Sosyal epi aboutisou Channmas devan moniman Dessalines la. Nou pral pwoteste epi manifeste dezakò nou devan Arete sanginè sa a ki demontre nou ankò yon fwa, kouman gouvènman Mateli-Lamòt sa a, SE ENTERÈ BOUJWA PEYI A KOU LÒT BÒ DLO Y AP SÈVI! YO KONT NOU!PA GEN KESYON PÈP K AP REGLE, SE ENTERÈ KLAS YO, GRANNÈG PARÈY YOK K AP DEFANN.

ABA ARETE KRIMINÈL GOUVÈNMAN MATELI-LAMÒT LA!

VIV LIT KLAS OUVRIYÈ A!

VIV LIT REZISTANSTOUT KAN PÈP LA!

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s