ENTÈSENDIKAL PREMYE ME – BATAY OUVRIYE (ESPM-BO)

Pòtoprens, 10 janvye 2014

Kamarad ouvriye, ouvriyèz

Rete mobilize paske batay la pran yon lòt dimansyon aprè 3 jou mobilizasyon nou yo. Patwon anti lalwa ak anti sendikal yo kòmanse revoke divès pami nou, patikilyèman kay Charles Henry Baker, nan One World Apparel ak kay Clifford Apaid nan IW. Se yon fason pou entimide nou pou n pa kontinye mobilize pou salè 500 goud la e se yon fason pou salè 225 goud la se li ki kenbe. An menm tan tou, se pou chache kraze òganizasyon sendikal nou ki se defans nou. Se pa yon aza si se patwon ki pi sanginè yo ki chwazi revoke ouvriye ki t ap eksprime ensatisfaksyon ki legal yo. Sa montre yo pa aksepte pwòp ‘demokrasi’ yo a. Kidonk, devan sitiyasyon sa a, nou pa dwe rete bwa kwaze, fòk nou leve kanpe pou n kontinye mobilize pou salè 500 goud nou an epi pou fòse yo reyentegre tout kamarad nou yo yo revoke a ak pou rache avantaj sosyal nou genyen, tankou ledikasyon pou pitit nou, kafeterya pou ouvriye yo, swen sante, transpò elatriye…

Pou tout bagay sa yo n ap di yo, si yo konprann se revokasyon ak entimidasyon k ap fè nou rantre nan koki nou, pou fè nou sibi lespwatasyon san limit yo vle foure nan gagann nou an, n ap di yo nou regrèt sa pou yo.

VIV YON SALÈ MINIMÒM POU 8 È TAN TRAVAY!

VIV BON JAN KONDISYON TRAVAY POU TOUT OUVRIYE!

VIV LIT SENDIKAL LA!

ABA REVOKASYON ABITRÈ!

ABA LESKLAVAJ!

ABA PATWON ILEGAL!

 

Batay la fenk kòmanse!

Advertisements
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s