ENTÈSENDIKAL PREMYE ME – BATAY OUVRIYE (ESPM-BO)

 

NÒT POU LAPRÈS

 Pòtoprens, lendi 30 desanm 2013

 

Atravè laprès, nou vle mete tout popilasyon an okouran 2 rankont ESPM-BO fè ak youn nan boujwa soutretans lan, Mesye Clifford Apaid, an prezans medyatè ofisyèl Leta a, Madan Josseline Féthière.  Nan rankont sa a pwòp M. Apaid te mande apre 3 gwo jou mobilizasyon ouvriye ak ouvriyèz nan tekstil la te reyalize pou mande 500 goud pou 8 è tan travay, li pase yon video ki swadizan ap montre vyolans ki fèt pandan mobilizasyon ouvriye ak ouvriyèz yo. La, poutèt sa li rele vyolans yo, li pral revoke san preyavi tout ouvriye ak ouvriyèz ki te fè pati kowòdinasyon mobilizasyon pou salè a. Met sou sa, li mande pou Entèsendikal nou an kondane vyolans yo piblikman.

Sou bò pa nou, nou reponn li klèman li pa montre vyolans manm kowòdinasyon yo t ap fè nan kraze-brize. Li montre manm kowòdinasyon yo k ap mobilize ouvriye ak ouvriyèz yo. Pratik ki se dwa nou! OUVRIYE AK OUVRIYÈZ YO PA GEN LÒT FASON POU FÈ TANDE VWA YO NAN DISKISYON K AP FÈT YO, sitou lè delege ki te la pou reprezante dwa nou ak yon manda trè klè, trayi nou san gade dèyè.

Anplis, video li yo pa momntre vyolans pwòp patwon yo te fè nan rive jouk tire anlè tèt nou! San konte li pa montre entimidasyon divès manm nan patwon yo ki t ap anpeche ouvriye ak ouvriyèz yo soti pou ale manifeste. Ni nonplis li pa montre vyolans ki fèt sou ouvriye ak ouvriyèz yo lè lapolis espesyal anti-pèp yo a malmennen nou, kale nou, blese kèk nan nou, arete militan alye ki te la pou akonpaye nou…!

Anplis ankò, li pa pale sou lefèt yo te kadnase izin yo! Yo te fèmen nou, tankou nan prizon, tankou nan epòk lesklavaj! Bagay ki demontre nou atitid moun sa yo devan dwa revandike pèp ayisyen, kidonk ki konplètman ilegal! Sitou lè nou vle soti al manifeste pou bay dizon n nan diskisyon salè minimòm la, bagay ki konsène lavi nou. Yo kadnase pòtay yo!

Pi rèd, li pa pale sou vyolans k ap fèt toulejou ki jou nan milye faktori yo menm, kote pyès lalwa pa respekte e ke dwa nou yo pase anba pye regilyèman. Se sa k fè nou oblije leve vwa nou pou denonse entimidasyon, enjerans ak menas Clifford Apaid ap fè ni sou kowòdinasyon mobilizasyon otou salè minimòm la, ni kont ouvriye ak ouvriyèz ki te manifeste yo. Tout se vyolans pi rèd!

Poutèt tout sa, nou mande tout ouvriye ak ouvriyèz rete mobilize! Batay la poko fini! Pran nòt entimidasyon ak menas Clifford Apaid fè sou nou. Pran nòt! Nou pap aksepte revokasyon abitrè ak ilegal sa yo. Manyen youn se manyen  nou tout. Pran nòt! Epi rete vijilan sou revandikasyon 500 goud nou an. Se lavi nou tout ki an je! Pou tèt sa tou, nou mande tout pèp la, tout pwogresis konsekan mobilize tou, solidarize aktivman ak lit ouvriye yo jounen jodi a. Si lavi a rèd pou nou tout, se apati pwojè lespwatasyon san limit boujwa yo ansanm ak Leta reyaksyonè yo a vle foure nan gagann nou ak tout represyon ki se abitid yo toutan.

ABA ENTIMIDASYON, ENJERANS AK MENAS CLIFFORD APAID AP FÈ SOU NOU! ABA 225 GOUD KOMISYON PEZE-SOUSE A VLE FOURE NAN GAGANN NOU! ABA REVOKASYON ABITRÈ PANDAN SE DWA NOU N AP DEFANN!  ABA DIKTATI BOUJWA YO METE ANWO NOU!     VIV 500 GOUD N AP MANDE A POU NOU KA VIV NAN YON MINIMÒM! VIV LIT KLAS OUVRIYÈ A! VIV LIT TRAVAYÈ YO! VIV LIT PÈP AYISYEN!

 

Pou ESPM-BO :   Urbain Garçon

Advertisements
Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s