bologo

Nan kad lit pou rejete 225 goud konsèy siperyè peze souse a vle foure nan gagann nou, nou pote pozisyon BO nan milye ouvriye ak ouvriyèz soutretans la nan Pòtoprens nan vandredi 6 desanm pase a. Se kominikasyon sa a ki nan anèks la.Konsa tou, an previzyon konvokasyon konsèy la ak tout minis afè sosyal la nan sena a jou k ap madi 10 desanm pwochen an, distribisyon an ap kontinye demen lendi tou men fwa sa ak yon entèvansyon kamarad Sota yo fè kolektivman yo menm.

BATAY LA FENK KÒMANSE !

———————————————————————–

BATAY OUVRIYE, Pòtoprens 6 desanm 2013

Kamarad ouvriye, ouvriyèz!

 Se ak gwo etonman nou aprann deklarasyon Konsèy Siperyè Salè a kote li fè konnen se 225 goud li vote pou salè nou nan faktori. Jan nou toujou fè wè, boujwazi a toujou refize peye nou pri fòs travay nou. Sa vle di yo pa peye nou pou nou ka siviv. Se demele estròdinè nou ki pèmèt nou siviv. E menm la! Nan fikse 225 goud la, nou wè se mouri yo voye nou mouri. Ki vle di se nan kondisyon LESKLAVAJ yo vle nou tounen.

Nan sa, pou garanti kapital etranje yo, yo gen Leta a ki la pou pwoteje yo. Pou sa, yo klewonnen yon kesyon konpetitivite, ki vle di se pou salè nou toujou pi ba pase lòt peyi ki, yo menm tou, ap bese salè ouvriye lakay pa yo, anba menm ribrik la. Se yon jwèt makab yo tout ap jwe. Men, kote sa konsène nou, se poutèt se nan san ouvriye ak ouvriyèz tou sa ap fèt. Deklarasyon 225 goud la montre nou sa ankò. Men nou menm nou di NOU PAP ASEPTE LOJIK SA A, NI KONDISYON LESKLAVAJ KI VIN AVÈ L LA!

Sou yon lòt bò, nou kapab obsève kouman delege nou te voye yo TRAYI NOU! San yo pa menm konsilte avèk nou, yo siyen yon salè mizè, yon salè pwatrinè. Se pa salè sa a nou te antann nou pou yo te vote. Se trayizon yo ki mennen nou la! NOU PA VLE YO ANKÒ! NI NOU PA ASEPTE TRÈT SA A YO FÈ A!

Nou dwe konnen LIT SOU SALÈ a, gen ouvriye ak ouvriyèz yon bann peyi k ap mennen l. Konsa, nan tout peyi sa yo, yo mobilize chak jou piplis pou pi bon salè. Sèten kote menm jwenn bon jan amelyorasyon. Gen kote yo double salè yo. Kidonk BATAY LA POSIB!

Se MOBILIZASYON NOU KI POU FÈ BAGAY YO CHANJE! NAN SA, FÒK NOU KONTE SOU PWÒP FÒS NOU. NOU PA DAKÒ AK 225 GOUD LA! SE 500 GOUD LA KI POU PÈMÈT NOU SIVIV, AK TOUT AKONPAYMAN.

ABA LESPWATSYON SAN LIMIT SA A KI VLE TOUYE NOU!

ABA LESKLAVAJ! VIV LIT OUVRIYE AK OUVRIYÈZ POU YON SALÈ KI KA PÈMÈT NOU SIVIV!

Advertisements
This entry was posted in Kreyòl, Minimum Wage, Mobilization. Bookmark the permalink.