Pozisyon STAIA sou salè minimòm la

 • staiaPòtoprens nan dat 4 desanm 2013Nòt pou Laprès

  Pozisyon Sendika Travayè Anseyan Inivèsite Ayiti (STAIA) sou desizyon malouk
  Konsèy Siperyè Salè an ki fikse salè minimòm nan Soutretans la 225 goud.

  Sendika Travayè Anseyan Inivèsite Ayiti (STAIA) ap denonse ak tout fòs li desizyon Konsèy Siperyè Salè an (KSS) ki fikse salè minimòm lan 225 gou apati 1e janvye 2014 malgre lavichè ap grenpe chak jou. Desizyon sa kont enterè ak revandikasyon travayè-travayèz nan Soutretans yo ak tout travayè anjeneral nan peyi an. Li kont tou prensip lwa 2009 salè minimòm lan ki fikse salè minimòm lan pou 300 goud depi lane 2012.

  N ap fè sonje, pandan mwa ak semèn ki sot pase yo, plizyè santèn travayè ak travayèz te mobilize pou mande Konsèy Siperyè Salè (KSS) an ansanm ak Leta fikse salè minimòm lan 500 goud yon fason pou pèmèt yo rive jwenn ti kras mwayen pou viv epi repwodui fòs travay yo.

  Lè n ap konsidere daprè tout kalkil anpil ekonomis fè – menm moun Ministè Zafè Sosyal – salè minimòm lan pa kapab pi ba pase 500 goud, STAIA ap mande tèt li pou kisa KSS la pran yon desizyon konsa? Kote swadizan reprezantan travayè-travayèz yo ki nan Konsèy sa ? Kisa yo ap regle ? Pou kisa leta chwazi pito sibvansyone manje ouvriye olye l fè presyon pou salè yo ogmante ? Eske Leta pa chwazi pèmet enpotatè yo vann pwodwi yo ak lajan taks pèp lan ? Eske leta pa chwazi nan sibvansyone manje ouvriye sèvi ak taks pèp lan pou sibansyone patron yo ?
  Desizyon sa vin montre aklè KSS la ansanm ak Leta pa gen ankenn konsyans ak konsiderasyon sou kondisyon difisil lavi travayè-travayèz Soutretans yo. Li montre aklè tou revandikasyon travayè ak travayèz yo nan Soutretans la pa mache nan sans entèrè moun sa yo.

  Men pi plis toujou, pou tout moun ki te gen ti kras dout sou sa, desizyon sa montre yon lòt fwa ankò KSS a se yon zouti anplis pou defann enterè patwon ak boujwa pandan fyèl malere ak malerèz ap fin pete nan izin yo. Nan sans sa, STAIA ap fè travayè ak travayèz yo sonje se sèl sou fòs ponyèt yo ak kalite bonjan zouti mobilizasyon yo konstwi yo dwe konte pou defann enterè yo.

  Kidonk STAIA ap sipòte tout mouvman revandikasyon travayè ak travayèz soutretans yo pou fòse KSS a ak Leta ajiste salè an nan yon nivo minimòm ki akseptab sa vle di 500 goud. Pandan n ap kontinye mande anplis ajisteman salè minimòm lan, amelyorasyon kondisyon sou kote pou travayè-travayèz yo tankou transpò, bonjan sibvansyon manje ak kay pou yo rete.

  Batay pou pi bon kondisyon lavi ak travay nan peyi Dayiti se batay pifò kategori travayè ak travayèz nan sosyete a. Jounen jodi a li enpòtan pou batay sa yo mare nan yon dinamik ki pi laj, yo pa kapab mennen an grenn de grennen ni an grenn senk.

  500 goud salè minimòm pou Soutretans lan.
  Fòk Konsèy Siperye Salè an tande revandikasyon travayè yo,
  fòk Boujwa yo ak Leta respekte… dwa travayè yo.

  Moun ki siyen pou STAIA,

  Renel Exentus. Gaspard Leunique

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.